Håpløst, Hofstad

Linda Cathrine Hofstad kommer i Adresseavisen 3/8 med en del ganske håpløse påstander om Ny Kurs 2005. Hennes påstander om PRESS og LO ble greit tilbakevist av de respektive organisasjoner, men jeg mener det er nødvendig også å si noe om hennes uttalelser om Attac, og Ny Kurs 2005 generelt.

Hvordan bli en brøkregner på en, to, tre

Mange sliter med realfagene om dagen, og ikke engang ungdomsskolepensum sitter skikkelig hos store deler av befolkningen. Dette vil vi på venstresida.net gjøre noe med, og starter med dette et intensivkurs. I første omgang tar vi for oss brøkregning. Her tar vi for oss brøkregningens mange aspekter fra et grunnleggende nivå, og med fart og spenning tar vi deg på 10 sider opp til et nivå hvor du kan beherske herligheter som brudden brøk.

På jakt etter Antonio Gramsci – En sardinsk reise

I det første (og kanskje siste) innlegget i vår serie Politiske feriemål tar vi nå turen til Antonio Gramscis Sardinia, hvor vi tar en liten fotografisk rundreise på øya og fanger med oss de spor vi finner av den politiske tenkeren, og Sardinias store sønn. Artikkelen inneholder også en kort biografisk note om Gramsci.

Leseliste til Carl Ivar

I Morgenbladet 14/7 er Carl Ivar Hagen sitert på at ”de aller fleste terrorister er muslimer”, og han impliserer dermed at det er noe galt med Islam som sådan (i motsetning til Kristendom, Jødedom og andre religioner). Dette er en relativt spesifikk påstand, så det går jo faktisk an å analysere sannhetsgehalten i den.

The Return of the Activist

Since the riots in Gothenburg and Genova, many people seemed to think the air had, so to speak gone out of the activist-balloon. This weeks G8-meeting has proved them wrong.

Hvorfor vi trenger en ny kurs

Et manifest for en aktiv uavhengig aktivistvalgkamp, og for en ny politisk kurs!
Nordmenn har fått nok nyliberalisme

Sosiale forskjeller - et problem i seg selv

I de siste årene er det publisert flere forskningsrapporter som viser at sosiale forskjeller innad i et land kan ha mer å bety for velvære og helse hos befolkningen enn det økonomiske nivået som sådan. Et skudd for baugen for nyliberalismen. At nyliberalismen dreper har vi visst lenge, men nå viser det seg at den stjeler år av livsløpet også hos de som ikke er fattige.
Den 19.10.2001 hadde professor i psykologi Arne Holte et interessant innlegg i så måte i Dagbladet.

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Krf raserer bryggeri­bransjen

Fra LO i Trondheims veggavis 5/05

Møt opp på Lilletorget v/ Folkets Hus onsdag 15. juni kl. 13.30 og vær med å støtt de ansatte v/ E. C. Dahls Bryggeri.

Dersom kompromisset i Revidert Nasjonalbudsjett 2005 mellom Fremskrittspartiet og Regjeringspartiene blir stående forsvinner grunnavgifta på engangs plastflasker med virkning fra 1. juli i år. Om lag 800 arbeidsplasser i bryggeri- og mineralvann­bransjen går tapt. Flere bedrifter kan bli nedlagt.

Valget i Irak: et tilbakeblikk

Vi får fremdeles til stadighet høre hvor vellykkede de irakiske valgene var, og hvor bra USAs "demokratiseringsprosjekt" i Irak går, så da er det absolutt ikke for sent med en liten korreksjon og analyse.
Ta f.eks. dette sitatet fra The Times of India som ble skrevet like etter valget:

Krigslogikk

Av Ståle Fjeldstad

En kommentar til Jan Huglands vaklende "er du ikke med oss er du mot oss"-logikk i Dagbladets weblogg 5/6 05.

Se også Hauglands egen blogg.
Jan Haugland (JSH): "Hvis du marsjerte mot krigen i Irak, betyr det med logisk nødvendighet at du foretrakk at Saddams folkemord skulle fortsette".