Hjelp, vi har demokrati

Hvem trenger demokrati, når vi har tilgang på ettbindsverket "Skikk og bruk i parlamentarismen" skrevet av VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagsavisen, NRK, TV2 og resten av rukla? Man kan begynne å lure etter de siste månedenes enstemmige hardkjør med en gang det kommer et parti i regjeringskontorene som er så frekke at de våger å fortsette å profilere sin partipolitikk også mens de sitter i regjering.

Utopien i populærkulturen

Vi fortsetter vårt blikk på populærkulturen med denne tredje artikkelen hvor vi fokuserer på filmindustrien og utopien. Les meningsproduksjon og Låven for de forrige to artiklene.

Ny enhet på venstresida?

Kjell Underlid fra Bevegelsen for Sosialisme startet nylig en debatt i Klassekampen omkring mulighetene for å danne en ny bred valgfront på venstresida i Norge, etter mønster av den danske Enhedslisten. Han fikk svar fra Anders Ekeland, Per I Mathisen, Rune Soma og Johannes Wilm fra Forbundet Internasjonalen, og det hele har blitt en interessant debatt. Etter å ha kontaktet bebattantene har vi i omicronline.org fått tillatelse til å publisere hele debatten her. Innleggene følger i kronologisk rekkefølge. Vi vil forsøke å oppdatere denne sida etterhvert som nye innspill kommer, og det er selvsagt også mulig å bruke kommentarfunksjonen her til å videreføre debatten.

Politics of working class

Can a political movement overcome the limitations of the class it positively identifies with?

Socialists of most kinds traditionally have identified themselves with the working class as social roots, cultural roots, voters, members, and whose interests they fight for. This inlcudes both social democrats and revolutionary socialists, who at some time had the abolution of capitalism and wage labour on their program.

Unyansert? - stol på FpU!

I Dagbladet 10/12 kommer Ove A. Vanebo (FpU) med noe av den minst nyanserte politiske analysen jeg har sett i år, og gjør slik lite for å bryte ned fordommene mange har mot hans parti. Hans beskrivelser av Venezuela er som hentet ut av CIAs propagandaavdeling (det er kanskje der han har funnet dem?), men virkeligheten er selvsagt ikke så svart/hvit som han ønsker å framstille den.

Mennesker, media, meningsproduksjon og revv'lusjon

Dette er en prequel til "Låven", som løper lett gjennom tema som meningskontroll, hegemoni, RV osv. Merk hvordan forfatteren leker seg med språket gjennom artikkelen, og slik tilfører enda en dybde til teksten. Hvor mye av din holdning til teksten formes av innholdet, og hvor mye av språket?
a. Meningsproduksjon

Hovedoppgjøret 2006 - Uttalelse fra LO i Trondheim

Fra LO i Trondheims veggavis 12/2005

Styrk fellesskapet i fagbevegelsen til forsvar av faglige rettigheter.
* Det er viktig at fagbevegelsen på tvers av forbundsgrenser styrker arbeidet med å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.
Oppgjørsform.

Fransk-Belgisk kulturskatt igjen tilgjengelig på norsk

På store deler av venstresida har debatten omkring US-amerikansk kulturimperialisme blusset opp igjen, forsterket av Utdanningsminister Djupedals nei til et obligatorisk fremmedspråk nummer to i grunnskolen.

Venstresida og Krigen

I artikkelen "Krigsmotstand eller krigersk motstand?" i tidsskriftet Minerva, og på dilettant.no
skriver Truls Wyller en kritikk av venstresidas holdning til motstandskampen i Irak. Wyller har lenge vært en profilert skikkelse på norsk venstreside, men denne gangen tror jeg han angriper et karikert, unyansert bilde av venstresida som har lite med virkeligheten å gjøre.

Revolusjon - hva er nå det?

Noen synes å mene at det borgerlige demokratiet er bare et maskespill og rommet som revolusjonære har å spille på i et borgerlig samfunn er bestemt av hvor god kontroll herskerklassen har over samfunnet. Herav følger tanken om mikropartiet som vokser seg stor lynraskt i det øyeblikket samfunnet av en eller annen grunn kommer over i en "revolusjonær situasjon", og derfra overtaler folket til å kaste alt det gamle på skraphaugen og lage noe nytt.