Er homøopati bare svindel?

23/6 hadde Adresseavisen et helsides oppslag om en gutt som hadde blitt kvitt allergiplagene sine ved hjelp av homøopatimedisin (ikke på nett). Samtidig stod den kjente illusjonisten og skeptikeren James Randiscenen i Reykjavik. Her tyllet han i seg en flaske med arsenikk – og overlevde helt fint. Årsaken? Randi drakk "homøopat-varianten" av giften.

Adresseavisen forklarer i sin artikkel at homøopati baserer seg på å behandle "likt med likt". I utgangspunktet høres det kanskje litt rart ut å skulle behandle noen med mer av det som gjør dem syke. Det virker jo ikke bare uvitenskapelig, men også tvert mot all sunn fornuft. Det som likevel gjør at homøopatien ikke er direkte farlig er at homøopatimedisin også er basert på ekstrem uttynning av "virkestoffet".

En homøopatisk medisin blir laget av at medisinen blir blandet ut med 10 deler vann (og ristet 10x3 ganger i ulike retninger), denne blandingen blir så blandet ut igjen og igjen og igjen. Homøopater mener at virkestoffet blir mer effektivt jo mer fortynnet det blir, og et preparat som er klart for salg er fortynnet så mye at det rent statistisk ikke finnes et eneste molekyl av virkestoffet igjen i blandingen. - Homøopatimedisin består altså av rent vann – akkurat som det du tapper ut av springen. De fleste homøopatiske preparater i dag gis i pilleform. Denne pillen er en enkel sukkerpille, som vannet dryppes på.

I utgangspunktet skulle man da tro det var åpenbart at homøopatimedisin ikke hadde noen effekt, men homøopatene er selvsagt ikke enige i det. Da homøopatien først dukket opp for ca 200 år siden, konkurrerte den med behandlingsmetoder som årelating og inntak av kvikksølv. I en slik sammenligning er selvsagt inntak av rent vann en svært helsebringende aktivitet. Homøopatiens grunnlegger, Hahnemann, trodde ikke på atomteorien, og man hadde den gang selvsagt heller ikke slik kjennskap til atomer og molekyler som vi har i dag. Homøopatien framstod dermed kanskje ikke som så rar med utgangspunkt i 1800-tallets kunnskapsnivå. I dag forholder det seg annerledes. Vi har i dag god kjennskap til hvordan de fleste medisiner fungerer kjemisk, og det finnes ingenting innen naturvitenskapen som forklarer hvordan en dose med vann (eller en sukkerpille dryppet med vann) skulle kurere noe som helst. Det hindrer selvsagt ikke homøopater i å forsøke å lage en forklaring.

Siden det ikke er et eneste molekyl av virkestoffet igjen i homøopatimedisinen, har homøopater i nyere tid kommet opp med en teori om at vannet har "hukommelse", og dermed "husker" hva slags stoffer det har vært i kontakt med tidligere. Noen forsøker å konstruere forklaringer på hvordan dette skal skje som benytter seg av et vitenskapelig språk, og vitenskapelige teorier som få lekfolk forstår, som f.eks. kvantefysikk. Lignende forsøk på å benytte seriøs vitenskap til å pakke inn "alternative" og udokumenterbare påstander kan vi se også andre steder, som f.eks. teorien som danner bakgrunnen for selvhjelpsbestselgeren "The Secret" – at positive tanker i seg selv rent fysisk tiltrekker seg suksess, penger og rikdom. Det alle slike teorier har til felles er at de blir fullstendig avvist av folk som faktisk jobber med, og har innsikt i, kvantefysikk.

Et ytterligere problem med teorien er jo hvordan denne "hukommelsen" i så fall skulle bli overført til sukkerpillene som de fleste som får slike medisiner i dag tar – vannet som blir dryppet på dem fordamper jo. Et siste problem er hvordan man argumenterer for at vannet skal "huske" akkurat det virkestoffet homøopatene vil det skal huske. Alle som har hatt naturfag på skolen husker sikkert at vannet går i et kretsløp, og de vannmolekylene som befinner seg på jorden i dag, har stort sett gjort det i millioner av år. På grunn av den enorme mengden molekyler, vil du derfor, dersom du drikker et glass vann i dag, med høy sannsynlighet gulpe i deg både molekyler som en gang har vært i kroppen til Jesus, og molekyler som har vært i kroppen til en Tyrannosaurus Rex, uten at du blir spesielt verken blodtørstig eller from av den grunn – samme hvor fortynnet molekylene er blitt etter mange år.

Men hvordan virker så homøopatimedisin? Den enkle og korte forklaringen er at den gjør ikke det. Homøopatimedisin har ingen medisinsk effekt. Mange – bl.a. også i Adresseavisens artikkel, etterlyser mer forskning på slike medisiner. Alle nye medisiner som tas i bruk må igjennom omfattende testing med kontrollgrupper for å faktisk dokumentere at de har en effekt. For at verken pasienten eller forskeren/legen bevisst eller ubevisst skal påvirke resultatet av forsøkene gjennom en bias i en eller annen retning, bruker man alltid å foreta en såkalt dobbel blindtest. Man gir en gruppe pasienter medisin, og man gir en annen gruppe pasienter piller uten virkestoff, og verken pasientene eller legene som behandler dem og gjennomfører forsøket vet hvem som er hvem. I tillegg brukes ofte en tredje kontrollgruppe som ikke får noen av delene. For at en medisin skal aksepteres å ha en effekt må de som tar den vise en betydelig bedre progresjon enn kontrollgruppene.

Denne type tester er gjort på homøopatimedisin gjentatte ganger, og resultatene er tydelige. De som tar homøopatimedisiner blir ikke noe friskere enn de som bare spiser sukkerpiller. (Det burde egentlig ikke overraske noen, siden homøopatimedisinen jo er nettopp bare sukkerpiller.) Den mest publikumsvennlige gjennomgangen av et slikt forsøk er kanskje BBC-dokumentaren "Homeopathy – The Test" hvor tidligere nevnte James Randi deltok. Han hadde lovt ut en million dollar til den som kunne dokumentere at homøopati eller andre "alternative" behandlingsformer virket. Den er sendt på NRK, og kan også ses på nett. Jeg overrasker vel få når jeg røper at Randi beholdt pengene sine.

Faktisk så er det meste av de alternative behandlingsmåtene som er i vanlig bruk blitt ganske grundig testet ut vitenskapelig. Prof. Edzard Ernst og dr. Simon Singh (sistnevnte godt kjent som populariserer av vitenskap fra mange bøker) har i boken “Trick or Treatment?” gått igjennom det som finnes av forskning på området og ikke overraskende funnet ut at det aller meste har beviselig ingen effekt overhodet, men et par unntak finnes. Akupunktur kan ha en svak effekt på visse former for smerte og kvalme, selv om bevisene her er svake og konvensjonell medisin er både mer effektiv og billigere, det samme gjelder for enkelte andre behandlingsformer som kiropraktikk. De kan også ha en slik effekt, men neppe mer enn det man ellers ville få av å røre tilsvarende på seg, og tradisjonelle metoder gir bedre resultater også her. Til sist har noen få urtemedisiner veldokumentert og god effekt, men effekten er dårligere og bivirkningene er ofte større enn med tradisjonell medisin.

Hvorfor sverger da så mange til homøopati og andre alternative behandlingsformer hvis det er grundig dokumentert at de ikke har effekt? Det har nok noe med måten de fleste av oss tilegner oss kunnskap, og danner oss et bilde av virkeligheten på. De færreste av oss leser forskningsrapporter og peer-review-tidsskrifter, eller leser statistisk årbok nå vi skal danne oss et bilde av verden rundt oss. Vi snakker heller med folk rundt oss, ser på TV, eller leser ukeblader og aviser hvor vi ser artikler som den Adresseavisen trykte 23/6.

Når vi på denne måten danner oss et verdensbilde på grunnlag av en akkumulering av anekdotisk kunnskap, begår vi en vanlig og forståelig tankefeil. Et enkelteksempel beviser ingenting, og 100 enkelteksempler beviser heller ikke noenting. For alt vi vet kan det jo være 1000 eksempler som viser det motsatte, men hvem kunne finne på å lage et avisoppslag på "Tok homøopatimedisin – ble ikke frisk"? Det er ikke nyhetsverdig. Derfor gir denne type informasjon et skjevt bilde av virkeligheten, og derfor er det bare gjennom blindtester som referert over vi kan skaffe oss kunnskap om hvilke medisiner som faktisk virker.

En annen vanlig tankefeil som gir opphav til mange av anekdotene er at når to hendinger kommer etter hverandre i tid, slutter mange at det automatisk er en årsakssammenheng mellom dem. Det trenger det selvsagt ikke å være, men slike slutninger er opphav til mye overtro. Det at en tok medisin (eller ba til en gud, eller drakk et glass sterk urtebrennevin) og deretter ble frisk trenger ikke å bety at det var medisinen som gjorde deg frisk. Kroppen har en ganske god restitueringsevne, og det er faktisk ikke uvanlig at folk blir friske helt av seg selv.

Har homøopatene så ingen poenger? Joda. Mange som har vært i debatt med homøopater har blitt møtt med sistnevntes harde kritikk av legemiddelindustrien. Den kritikken har nok mye for seg. Det er åpenbart at når legemidler blir big business, oppstår det en del økonomiske mekanismer som ikke virker til fordel for folks helse. For eksempel vil det være mer lønnsomt å produsere medisiner som folk må ta over lang tid, enn medisiner som helbreder sykdommen hurtig. Det er mer lønnsomt å forske på livsstilsykdommer til kjøpesterke folk i vesten, enn på sykdommer som tar tusener av liv i den 3. verden, og til sist har industrien kjempet fram et patentsystem som fratar millioner av trengende mennesker medisiner til en pris de har råd til å betale. Vi har åpenbart internasjonale utfordringer iht. legemiddelindustrien, men det betyr selvsagt ikke at løsningen er å heller begynne med behandlingsformer som vi har dokumentert ikke har effekt. - En slik tenkemåte er en annen velkjent tankefeil – dualisme, men det finnes selvsagt alltid mer enn to alternativer.

Alternativet til legemiddelindustrien er å gjøre forskningen mindre avhengig av legemiddelfirmaene, og i større grad finansiert av det offentlige og styrt av fagmiljøene selv. Allerede i dag er svært mye av forskningen utført gjennom ulike offentlige finansieringsordninger, og dersom man kobler dette til at medisinene blir fritt tilgjengelige uten noe patentsystem har vi kommet langt. Løsningen er ikke å erstatte livsviktige medisiner med vann og sukkerpiller.

Men er det så farlig da? Preparatene er jo bare rent vann, eller rene sukkerpiller og gjør vel ingen skade? I seg selv gjør de selvsagt ikke det, selv om en sannferdig kunnskap om verden rundt seg kan ses på som et mål i seg selv. Det som er et problem er at homøopatien – som er blitt en storindustri i seg selv - tjener penger i bøtter og spann på å selge syke folk produkter som beviselig ikke virker. Det kan gå ut over lommeboka. Ut over helsa kan det også gå, dersom folk velger bort vitenskapelig dokumentert behandling til fordel for homøopati, eller andre alternative behandlingsformer. Behandlere som legger opp til slikt (og de finnes) leker med folk sine liv.

En kortversjon av artikkelen stod på trykk som kronikk i Adresseavisen 21/7 2010.

Jeg fikk en bra businesside! Vi kan selge vann som sprit!

Men du må huske det med "likt kurerer likt". Men vi kan selge vann ("uttynnet sprit") som homøopatimiddel mot bakrus.

Men det gjør de sikkert allerede.

men har vi ikke lover og regler mot svindel og kvakksalveri da?

Nei, dessverre ble kvakksalverloven avskaffet for noen år siden. Siden da har det vært fritt fram. Finnes noen regler iht. hvordan man kan drive markedsføring tror jeg, men de håndheves vel knapt. Det virkelig skumle synes jeg er at homøopatipreparater selges på mange apotek. Det gjør at mange får tillit.

Hmm...så man må altså tynne ut antabuss hvis man skal bli full...

Det er den logiske konsekvensen av tenkningen :)

Har du tid nå? (jf spørsmål under "Oppsiktsvekkende pysete av Fylkestinget")

Nei, jeg forstår heller ikke hvordan homeopatien virker, men får meg ikke til å avvise den.Når det gjelder farmasiindustrien(som er kanskje den mest lønnsomme i hele verden) anbefaler jeg boka til John Virapen.Kanskje du finner ut at ikke alt er som det burde.....

Flott at du hadde ork og tok deg tid til å kommentere saken, og enda bedre at du også sendte til Adressa!

Kudos – og lykke til med videre homøopatidebatt i sommervarmen. De pleier (pleide?) ikke å gi seg så lett.

Når man ikke har andre referanser enn et BBC-program på TV som bevis for at homeopatien IKKE virker så er troverdigheten din sørgelig tynn. Før man oppdaget bakterier viste en "idiotisk" studie at hvis leger vasket hendene før de hjalp til med fødsler, så reduserte dette barselsdødeligheten betraktelig. Ettersom de ikke hadde noen vitenskapelig forklaring på hvorfor dette skjedde så var det flere leger som ikke fulgte dette, men heldigvis ble det etterhvert innført som rutine ved de fleste sykehusene og barselsdødeligheten sank. I dag vet vi hvorfor god hygiene reduserer dødeligheten. Enkelte hevder å sitte på den endelige sannhet, mens andre er mer åpen for at det er ting i viteskapen som det gjenstår å finne svar på.

ikke-homeopat: Dersom du leser teksten over, ser du at jeg kommenterer det med legemiddelindustrien. Der er alt absolutt ikke som det skal, men det endrer selvsagt ikke på at homøopati er uten effekt.

Ingrid Bysveen: Hvor i all verden presenterer jeg BBC-programmet som "minb eneste kilde"? Den eneste grunnen til at jeg trekker fram det er at det kanskje er av det mer tilgjengelige. Dersom du vil ha en gjennomgang av forskningen på Homøopati foreslår jeg du går til boka til Simon Singh som jeg refererer til i teksten over. Den er ganske godt kildebelagt.

Den type studier som gjode at man sluttet med årelating og begynte å vaske hendene, er nettopp den type studier som viser at homøopati har absolutt ingen effekt. Dette går Singh og medforfatteren gasnke grundig og ryddig igjennom.

Asbjørn: Jo takk. Hver gang jeg leser tull og tøys av den typen Adressa serverte 22/6 tenker jeg ad dette burde ikke få stå uimotsagt. Denne gangen fikk jeg faktisk tid til å gjøre noe med det også, både skrive teksten over, og korte den ned til kronikklengde og sende adressa :)

Ronny, du er en homøofob!

Er du like kritisk til akupunktur,kiropraktikk o.l. som du er til homeopati?

Anonym, nei jeg lider ikke spesielt av vannskrekk :p

ikke-homeopat: Jeg forholder meg til det som grundige undersøkelser viser iht. alle behandlingsformer. De viser at akupunktur kanskje kan ha en viss effekt på enkelte typer kvalme og smertelindring, der er undersøkelsene så langt noe tvetydige. På alle andre områder er det virkningsløst og "teorien" bak akupunktur om "energistrømmer" i kroppen er resultatet av gamle myter og overtro og bryter med den kunnskapen vi i dag har om kroppen (og om energi). Selv om det kanskje har en effekt har konvensjonell behandling stort sett en mye bedre effekt, og mindre farer for bivirkninger.

Kiropraktikk baserer seg likeledes på en gammel overtroisk teori om at alle sykdommer skyldes problemer i ryggsøylen, som åpenbart er feil. Tilsvarende undersøkelser viser at kiropraktikk har en effekt på ryggproblemer (men ikke på nakkeproblemer), men ikke på noen andre lidelser. Effekten er likevel ikke noe bedre en ved vanlig fysioterapi, og farene for skader er mye større ved kiropraktikk, så jeg ville ikke anbefale det. Ved kiropraktisk behandling av det skjøre nakkeområdet har det faktisk vært en del dødsfall.

Oppsummert: undersøkelser er ikke like fullstendig avvisende til effekten av akupunktur og kiropraktikk på helt bestemte lidelser som de er på homøopati, men konvensjonelle behandlingsformer har stort sett både bedre effekt og færre bivirkninger, så jeg vil anbefale de. Håper det svarte på spørsmålet ditt.

Hei Yngve. Ja det var lenge siden :) Takk for interessante lenker og lesetips!

Hei Ronny, du har sikkert fått spørsmålet mange ganger, men helt konkret, hvorfor skal flertallet ha rett til å stemme vekk deler av eiendommen fra et individ (skatt).

Anonym, før jeg kan svare meningsfylt på slikt, må du fortelle meg hvordan du mener eiendomsrett oppstår, og kanskje også hva du mener bør legges til grunn for at noen har "rett" til ditt og andre har "rett" til datt. Hva er grunnlaget for rettighetsfilosofien din?

Som sagt så forstår jeg ikke hvordan homeopati virker,eller ikke virker.Det jeg vet er at mange oppsøker homeopat og mange får også hjelp for plagene.Mulig at det finnes forskning som beviser at homeopati virker(har ihvertfall lest at noen homeopater påstår det) og jeg vet også at forskning viser det motsatte.Min mening er at folk nesten må ta det valget selv om de ønsker å oppsøke homeopater.Og etter det jeg forstår er alle samfunnslag representert,fattig og rik,gammel som ung ,men kanskje en overvekt av kvinner.Har selv vært 3-4 ganger til homeopat med blandet resultat.

Ronny: Eiendomsrett oppstår når ens eget arbeid blandes med ressursen. Hvis jeg bygger en hytte så er hytten *min* og jeg kan bo i den eller selge den til høystbydende. Hvorfor skal flertallet stemme vekk deler av verdiene jeg har skapt?

@ikke-homeopat
Det du sier stemmer helt sikkert, og jeg vil anta at mange som går til homeopat opplever nettopp blandede resultater. Dette skyldes at placeboeffekten varierer fra person til person og at den rett og slett ikke virker i noen tilfeller. Anekdoter er nok alt for mye ispedd subjektivitet og ukontrollerbare variabler til at dette kan brukes som bevis til noe som helst, problemet er bare at vår hjerne ikke er helt på det rene med å tenke på denne måten. Det vi har mellom ørene er tross alt ikke utviklet for å f.eks tenke formallogisk evolusjonært sett, dette er noe vi må lære oss, derav skolegang og årevis med studering.
Resultatet er uansett at det vi tror ut fra subjektive opplevelser veier mer enn kalde fakta selv om det aldri så mye er testet opp og ned i mente, dette beskrives meget godt i Bruce Hoods 'Supersense'. Evolusjonærpsykologien kommer også sterkt inn i bildet her, men jeg skal ikke tvinge deg til å lese hauger med bøker bare for å understeke et poeng.
Dette resulterer i at det er svært vanskelig å få seg til å tenke at "tanta Magda tok feil, jeg støtter meg på den vitenskapelige konsensus", kontra "huff nei, alle disse menn og kvinner i hvite frakker som snakker med ord jeg ikke forstår har jeg ikke noe tro på".
Fakta er at den beste måten vi i dag kan fastslå at noe virker innen medisin er å foreta dobbeltblindede medisinske studier.
Så langt er det ingen som har kommet opp med en bedre metode og metastudier på
Cochrane og Pubmed viser entydig at homeopati ikke virker. Det viktigste med enkeltstudiene er å ta seg tid til å lese det som står skrevet om metodologi samt diskusjonsdelen, om disse viser seg å bære preg av hastverksarbeid, dårlige protokoller eller annet kan en lett få et divergerende resultat fra det en har i en grundig metaanalyse der dette er korrigert for.
En bør derfor være varsommed å "finplukke" resultater.
Forskere er i motsetning til proponenter for det "alternative" heller ydmyke når det gjelder å ordlegge seg, det er derfor en også ofte finner at det foreslås å forske mer på et felt.

Mitt råd er; ikke tro på det jeg sier eller det homeopater sier, søk etter fakta selv og trekk dine konklusjoner ut fra dette. Litteratur i tidligere innlegg kan absolutt anbefales, der får du ting presentert av folk som er langt mer kompetente enn meg.
Ha en fin helg!

Anonym: Men hva med eiendomsretten til ressursen i utgangspunktet? Og finnes det andre naturlige "retter" folk har enn eiendomsretten, mener du?

"Men hva med eiendomsretten til ressursen i utgangspunktet?"

Ingen eiendomsrett til ressursen i utg.punktet. Eiendomsretten kommer i det øyeblikket du ofrer arbeid, altså din egen tid, altså dit LIV inn i ressursen. Din tid, ditt arbieid, ditt liv, din eiendom. Er dette noe du virelig er uenig i da?

"Og finnes det andre naturlige "retter" folk har enn eiendomsretten, mener du?"

Nei, ikke som jeg kommer på (ikke sikker på hva du her sikter til spesifikt)

Takk for et sympatisk innlegg,Yngve.
Har selv aldri deltatt i debatter om homeopati og andre terapier ,men synes generellt at det er for mye skittkasting fra begge sider.Dette tror jeg gjør at mange kvier seg for å delta i debattene.Voksne folk burde vise hverandre mer respekt.
Har ikke lest mye forskning om homeopati,men takk for tipsene, så skal vi se om jeg blir litt klokere...

God helg!

Anonym: I den virkelige verden er svært mye av ressursene - mesteparten - underlagt en eiendomsrett i utgangspunktet. Vi lever jo ikke i steinalderen. Jeg kan ikke begynne å dyrke opp hagen til naboen og kreve at jorda nå er min, selv om han har latt den ligge brakk. Jeg er altså interessert i å diskutere den virkelige verden vi lever i nå, og ikke noen idealverden.

Andre retter: Menneskerettighetene ramser opp ganske mange. Retten til å leve, mat, vann, til utdanning etc. Underkjenner du disse rettene?

ikke-homeopat: Jeg har ikke mye å legge til det Yngve skriver og det jeg selv har skrevet lenger oppe, er vel enig i det meste. Jeg kan vel som en tilleggsopplysning anbefale boka til Edzard Ernst og Simon Singh jeg nevnte over - den gir en grei og lett tilgjengelig framstilling av det som finnes av forskning. Det er mulig å smugkikke på den her: http://www.scribd.com/doc/27625992/Trick-or-Treatment-Simon-singh-amp-Ed...

Joda det er masse med dagens eiendomsrett som vi begge er uenige i (på ulike måter vil jg tippe)

Men er du ikke enig i at når man legger sin tid, sin svette, sitt LIV ned i en ressurs så skal man rettmessig kunne kalle den sin? i såfall hvorfor / hvorfor ikke?

Anonym: Nå beskriver du jo det arbeiderne gjør - de legger sitt liv ned i en ressurs - likevel er det ikke de som eier det ferdige produktet - det er det kapitalisten som gjør, siden han har skaffet seg eiendomsrett til produksjonsmidlene. (Dvs. han kan tjene penger gjennom å ha penger fra før, og ikke gjennom arbeid). Slik sett ser jeg eksempelet dit i mye større grad som et argument mot profitt, enn mot skatt. (Du vet jo at ordet "utbytte" kommer fra "utbytting"):)

1)Men er du mot utbytting da? Du er jo for skatt, så hvorfor er du mot utbytting? Arbeideren blir jo i begge tilfeller fratatt deler av freuktne av arbeidet? Hvorfor mot utbytting, hvorfor for skatt?

2)Men hvorfor skal ikke arbeideren bli utbyttet da? Er det ikke rimelig at de som har skapt arbeidsplassen (og alt tilbehør)skal få litt? hvordan skal de få betalt om ikke fra arbeideren?

Og det er jo ikke nok å bare produsere en vare. Den må jo distribueres, annonseres, osv, det er jo da helt naturlig at arbeideren ikke får hele verdien for det han produserte, eller?

3)Hvorfor skal det ikke kunne være priv.eiend.rett på prod.midler da. La oss si jeg bygget et produksjonsmiddel, men jeg har ikke kompetanse til å operere det, skal jeg da bli fratatt dette? Jeg produserer et produksjonsmiddel og leier det ut. er ikke dette win-win? Arbeideren får arbeid og *lønn* får sin jobb, og jeg får litt profitt som *lønn* for min jobb...

1) Jeg er for skatt i den grad det bidrar til et bedre samfunn, ikke ellers. Det er masse eksempler på tyranner som har brukt skatt til å berike seg selv på bekostning av befolkninga. Å lage et godt samfunn for alle er mitt prinsipp. Å oppfylle grunnleggende menneskerettigheter, som at alle skal få mat, drikke klær, tak obver hodet utdanning, arbeid etc. er viktigere jobber enn å opprettholde en abstrakt ide om absolutt eiendomsrett som du aldri har sett i virkelighetens verden.

2) Nå må du nesten bestemme deg iht. hva du mener gi eiendomsrett. Arbeideren har blandet sitt arbeid med et produkt, men får ikke eiendomsretten. Hva er det da som gir eiendomsretten, sånn fra ditt abstrakt-prinsipielle ståsted?

3) Nå sirkelargumenterer du (eller spiral?). Hvem eier råvarene og produksjonsmidlene du bruker til å produsere ditt produksjonsmiddel da? Mest sannsynlig - i virkelighetens verden er du som produserer f.eks. en maskin, ansatt i en fabrikk som noen andre eier, og du får ikke eiendomsretten til produksjonsmidlet du lager.

Forresten: Bruk heller det lite utnyttede forumet til denne type diskusjoner - dette handler jo ikke om homøopati, gjør det? Jeg dobbeltposter denne kommentaren der, så kan debatten fortsette på et sted hvor den hører bedre hjemme: http://venstresida.net/?q=node/1079

Takk for at du la Skatt/utbytting debatten i egen tråd. Jeg har nå svart.

En velskrevet og dekkende bloggpost.
Synes det er merkelig at folk som benytter seg av slik pseudovitenskap som behandlingsformer kaller seg for åpne til sinns(og da også underforstått at de som er skeptikere er trangsynte). Men ved snakk om å benytte seg av konvensjonell medisin, som i motsetning til pseudovitenskapen har en dokumentert effekt, vokser en voldsom urasjonell skeptisisme fram i de. En slik tankegang virker for meg hverken logisk.
Ikke minst er den skummel. Hvor mange tilfeller ser vi ikke av at personer går unødvendig lenge syke, blir værre eller faktisk i noen tilfeller dør fordi de er overbevist om at rabarbra-te med hvitløk, bønn, snåsamannen, virker bedre? Synes synd på barn som har foreldre med slik tankegang.

Håper virkelig at kvaskksalverloven kan gjeninnføres.

Det hadde ikke gjort meg noe med en skjerpelse av loven nei, Eivind. Det finnes jo regler i dag også - om markedsfring, men de blir i liten grad fulgt opp.

Barn med foreldre som ikke sitter fast i et gammeldags livssyn har faktisk mulighet til å bli kvitt plager som konvensjonell legevitenskap ikke kan helbrede, slik som blant annet allergi. Heldigvis er det etter hvert flere leger også som henviser pasienter til homeopater når de ikke greier å hjelpe de med konvensjonell medisin. Jeg er mest imponert av de som VET at homeopati IKKE virker! Verden går fremover, men noen vil alltid henge etter og bremse utviklingen.

Ingrid Bysveen: Ja slik kunne det ha vært dersom verden var annerledes skrudd sammen. Dersom man derimot undersøker hvordan det faktisk er, viser det seg at det du sier ikke stemmer. Du har rett i at det er noen som henger etter og bremser utviklingen, men du tar nok feil iht. hvem det er.

Og for ordens skyld: Det å kalle noe "gammeldags" er ikke et argument. I dette tilfellet er det ikke engang riktig.

Til Ingrids kommentar om det konvensjonell legevitenskap ikke kan helberede, passer det seg med et sitat fra Tim Minchins fantastiske beat-poem "Storm":

“By definition”, I begin
“Alternative Medicine”, I continue
“Has either not been proved to work,
Or been proved not to work.
You know what they call “alternative medicine”
That’s been proved to work?
Medicine.”

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering