ronny's blog

Uforståelig fra Riksadvokaten

Innlegg i Utrop 14/2 2008

I et innlegg om Obiora-saken i Utrop blander Johan Kr. Øydegard ved Riksadvokatembetet noen formelle juridiske betraktinger sammen med ubegrunnede påstander han vanskelig kan ha belegg for.

Riksadvokaten begrunner henleggelsen av saken med noen løpende tanker om at vi må ha likhet for loven. At vi ønsker likhet for loven er det liten uenighet om, men det har tydeligvis gått Øydegård hus forbi at det er nettopp kunnskapen om at det ikke er reell likhet for loven som gjør at Obiora-saken har blitt det den har blitt.

Fascisme på 1-2-3

Dette er et forsøk på minibloggpost om det politiske systemet fascisme, som prøver å vise grunntrekkene i den fascistiske ideologien i en kortest og enklest mulig form.

Jeg er sosialist, og vil ta utgangspunkt i sosialismen, som på sentrale områder er fascismens negasjon (det motsatte). De sentrale aspektene i sosialisme er motsetningen mellom arbeid og kapital (motsetning mellom de som tjener penger gjennom å jobbe, og de som tjener penger på avkastning av investert kapital - dvs. på andre sitt arbeid), og en utvidelse og styrking av demokratiet til også å gjelde økonomien.

AFP-debatt

I det siste har jeg deltatt i litt AFP-debatt.

Følgende innlegg sto i Adresseavisa 29/1 2008

AFP og tariffavtaler

Det virker som Adresseavisa i sin leder 25/1 begynner å ta inn over seg de svært negative konsekvensene pensjonsreformen vil kunne ha for de delene av den norske arbeidsstokken som ikke makter å stå i jobb til de er 67 (og utover).

Det er bra.

Anbud

Innlegg i Arbeideravisa 24/1-08
Jeg vil gjerne takke Ole R. Berg fra Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening for et godt og viktig innlegg i Arbeideravisa 17/1, hvor han peker på alle de negative konsekvensene av anbud i kollektivtrafikken.

Skilt ved fødselen?

I mange aviser og tidsskrifter har det vært populært å publisere bilder av kjente mennesker som åpenbart bærer på et felles ukjent slektskap. Om ikke jeg husker feil har Klassekampen også drevet med dette tidligere i sin (noget useriøse) "På teppet"-spalte.

KK har nå tatt tradisjonen opp igjen. Denne gangen på forsiden av lørdagsutgaven, og første par ut er Nobelprisvinner Orhan Pamuk, og regissør Nils Gaup:

Schjerva

Vi har tidligere anbefalt følgende kronikk fra leder og nestleder i Attac Norge:
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001080034560

Her skrivet Marte Nilsen og Einar Braathen blant annet

O.B.I.O.R.A.

Den 12/1 holdt jeg appell på en demonstrasjon til minne om Eugene Obiora. Nedenfor er vedlagt en video med min appell, og også avslutningsappellen fra Ingjald Gaare fra LO i Trondheim.

Pga av kraftige høyttalere og følsom kameramic, ble ikke lyden all verden. I tillegg legger jeg derfor ut teksten til appellen (den første), oversatt til bokmål.

Ingen trykkeplikt

Dagbladet har nettopp bestemt å stenge Vigrid-leder Tore W Tvedt ute fra sine debattsider. Der støtter jeg Dagbladet fullt ut, men dette har selvsagt avstedkommet anklager om "sensur" og "angrep på ytringsfriheten" fra ymse rabulister. La meg derfor poengtere følgende:

Ytringsfrihet er ikke det samme som trykkeplikt. Ingen har plikt til å gjøre sitt nettsted tilgjengelig for all mulige meninger og debattroll.

Takk, Tora Aasland

På vegne av (vanvittig) mange ansatte og studenter ved HiST og NTNU, vil jeg rette en takk til Tora Aasland for å poengtere det jeg og mange andre har forsøkt å kommunisere til ledelsene ved disse institusjonene i flere år nå.
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1008048.ece

Ingen private partnere betyr ingen privatisering og outsourcing av ansatte. Det betyr trygge og forutsigbare rammevillkår for de som skal jobbe på NTNU og HiST. Det er en lang og hard kamp for mange tillitsvalgte som nå er kronet med seier.

Takk!

Fylkestingsmegamix fra 13/12 2007Engasjerende og opplyst: Rødts fylkestingsrepresentant legger ikke fingrene imellom når han smeller med dørene i det norske hus

OPPDATERING: