ronny's blog

Valgkampen er i gang

Et fint oppslag i Arbeidets Rett torsdag 28/6, og det var også et kort intervju på lokalradione Nea Radio tirsdag 25. (sånn ca ti over ti). Se forøvrig vakker jpg under:


RV-kandidaten har allerede øvet inn valgkamp-gliset og tatt på seg politiker-blazeren. Dette må ende i statsministerstolen en dag!

Dagens dobbeltgjengere

Har dere lagt merke til at


Eli Hagen og Terje Søviknes

er kliss like de gamle 90-tallsfavorittene


Beavis og Butt-Head?

Tilfeldig?? Neppe!

La afghanerne bli - hent soldatene hjem!

Vi sender soldater til Afghanistan for å hjelpe USA i "krigen mot terror". Vi ser at det så langt har ført til full borgerkrig i store deler av landet, og at situasjonen stadig blir verre. Krigføringa gjør altså vondt verre - akkurat som i Irak, og både Taliban og Karzais støttespillere er fundamentalister med blod på hendene.

Samtidig som Kabul er så utrygt at vi må sende norske spesialstyrker, mener vi altså at det er trygt nok til å sende folk tilbake. Dette blir for dumt og en sjølmotsigelse av proporsjoner.

Ukjente fakta fra matematikkens historie

Det norrønne bidraget til matematikken har alt for ofte blitt neglisjert. Faktisk ble selve multiplikasjonen oppfunnet av en gammel norrønn matematiker.

-Den såkalte Gange-Rolf!

Kudos

To tomler opp til de flinke aksjonistene som klarte å smugle inn et kilo gammel rakfisk til G8-møtet:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/06/08/502945.html

Innlegg på Dagbladets nettutgave

I tillegg til denne nettsida,driver jeg også et "underbruk" på dagbladets bloggsystem "blogging.no" (blogging.no/blog.php/isfjeld/). Dagbladet har et system hvor de (kanskje som en slags paralell til papirutgavens leserbrev) velger ut noen innlegg som blir publisert (lenket opp) på forsiden til Dagbladet.no, ofte da ledsaget av en omskrevet overskrift og kort ledetekst. Over en tid har en del av mine kommentarer havnet der, og jeg oppdaget nettopp at man enkelt kan finne en oversikt over disse her:
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/?string=isfjeld

Kort om Venezuela

Jeg deltar som vanlig i nettdebatt på db.no. (nå her: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/05/30/502092.html ) Hele debatten kan leses under der, men som et svar på en kommentar laga jeg oppsummringa under, som jeg mener er ganske dekkende for mitt syn.

1. (svar på påstand om diktatorisk makt i hht dekretstyre) Jo, parlamentet her gitt ham noen tidsavgrensede utvidede fullmakter, på noen bestemte områder som de NÅR SOM HELST kan trekke tilbake. Chavez må fortsatt forholde seg til parlamentet.

RV største parti på Høgskolen i Sør-Trøndelag

RV er klart største parti på HiST, med 5 kandidater blant de ansatte.

(Høyre har 3, SV 2 og Sp 2)
Les mer på:
http://tydalix.hist.no/hogskoleavisa/HA.8-2007/REDAKSJON/valget.html

Er rasismeparagrafen en vits?

Jeg registrerer at Tore Tvedt er frifunnet for sin rasistiske hets
http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/05/15/500764.html

Når det er lov å si at bestemte etniske grupper er "parasitter som skal renskes ut", er det fint lite igjen av rasismeparagrafen. Jeg håper dommen blir anket til høyesterett, men vi har jo også tidligere eksempler på nazister som er blitt frifunnet etter ganske så drøye utsagn.

Nå må stortinget komme med en presisering/skjerpelse av lovteksten slik at den fungerer etter sin hensikt!

Hvorfor være revolusjonær?

Her om dagen fikk jeg en epost på et nettsted hvor jeg har en brukerprofil. Den kom fra en ung mann som hadde følgende sterke meninger om det verdenssynet jeg proklamerte på det nevnte nettstedet (direkte sitert):

Komunisme suger!! Det er for missunelige folk!!!

Hva er det som er galt med at noen folk har mer penger en andre?? de jobber mer og har lengre utdannelse!!! De fortjener det faktisk!!!

Komunist= misunlige folk som hater folk med penger

Komuniske virker ikke. Se på sovjet, øst tyskland og kina. Det vil altid være folk med mer makt og penger.. innse det

Hilsen Amerikavenn, isreal venn og sist men ikke minst kapitalist