ronny's blog

Stopp fremmedfrykten!

I dag er det enkelte som snakker og skriver om den trusselen Islam utgjør for samfunnet vårt. Man snakker om "islamofacismen" og sammenligner trusselen med den fra nazismen på 30-tallet.

Hvem var nazistene? Nazistene var vestlige politikere på ytre høyreside som brukte skremmebilder av en etnisk minoritet (jødene) til å innføre et strengere og mer autoritært styre og svekke demokratiet i Europa. De skremte med at jødene var involvert i en stor konspirasjon om å ta over både Europa og hele verden med Jødedommen og "jødebolsjevismen".

Flere elever og færre lærere

Innlegg i Adresseavisen 20/8
Dette er den triste sannheten om videregående utdanning i både Sør-Trøndelag og landet som helhet.

Mens festord om tilpassa opplæring og kvalitet i skolen slenges rundt i økende tempo, er antall elever i norsk videregående skole de siste fem årene økt fra 155000 til 175000 samtidig som det er blitt tusen færre lærere.

Årsaken til dette er selvsagt at fylkeskommunens økning i oppgaver ikke er blitt fulgt opp med økte bevilgninger. Det er synd, og det må regjeringen ta på sin kappe.

VALGKAMPBLOGGEN

Jepp gutter og jenter, fram til valget er dette en uoffisiell valgkampblogg for RV i Sør-Trøndelag. Besøk http://rv.no/sor-trondelag og http://rv.no/trondheim .

Her kan dere kose dere med to ulike videoer (med relativt likt innhold) hvor RVs førstekandidat til fylkestinget presenterer seg og gjør rede for noen viktige hovedsaker. Under i bloggen (og på forsida), vil det komme stadige nye innlegg gjennom valgkampen.

Valgkampen er i gang

Et fint oppslag i Arbeidets Rett torsdag 28/6, og det var også et kort intervju på lokalradione Nea Radio tirsdag 25. (sånn ca ti over ti). Se forøvrig vakker jpg under:


RV-kandidaten har allerede øvet inn valgkamp-gliset og tatt på seg politiker-blazeren. Dette må ende i statsministerstolen en dag!

Dagens dobbeltgjengere

Har dere lagt merke til at


Eli Hagen og Terje Søviknes

er kliss like de gamle 90-tallsfavorittene


Beavis og Butt-Head?

Tilfeldig?? Neppe!

La afghanerne bli - hent soldatene hjem!

Vi sender soldater til Afghanistan for å hjelpe USA i "krigen mot terror". Vi ser at det så langt har ført til full borgerkrig i store deler av landet, og at situasjonen stadig blir verre. Krigføringa gjør altså vondt verre - akkurat som i Irak, og både Taliban og Karzais støttespillere er fundamentalister med blod på hendene.

Samtidig som Kabul er så utrygt at vi må sende norske spesialstyrker, mener vi altså at det er trygt nok til å sende folk tilbake. Dette blir for dumt og en sjølmotsigelse av proporsjoner.

Ukjente fakta fra matematikkens historie

Det norrønne bidraget til matematikken har alt for ofte blitt neglisjert. Faktisk ble selve multiplikasjonen oppfunnet av en gammel norrønn matematiker.

-Den såkalte Gange-Rolf!

Kudos

To tomler opp til de flinke aksjonistene som klarte å smugle inn et kilo gammel rakfisk til G8-møtet:
http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/06/08/502945.html

Innlegg på Dagbladets nettutgave

I tillegg til denne nettsida,driver jeg også et "underbruk" på dagbladets bloggsystem "blogging.no" (blogging.no/blog.php/isfjeld/). Dagbladet har et system hvor de (kanskje som en slags paralell til papirutgavens leserbrev) velger ut noen innlegg som blir publisert (lenket opp) på forsiden til Dagbladet.no, ofte da ledsaget av en omskrevet overskrift og kort ledetekst. Over en tid har en del av mine kommentarer havnet der, og jeg oppdaget nettopp at man enkelt kan finne en oversikt over disse her:
http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/?string=isfjeld

Kort om Venezuela

Jeg deltar som vanlig i nettdebatt på db.no. (nå her: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/05/30/502092.html ) Hele debatten kan leses under der, men som et svar på en kommentar laga jeg oppsummringa under, som jeg mener er ganske dekkende for mitt syn.

1. (svar på påstand om diktatorisk makt i hht dekretstyre) Jo, parlamentet her gitt ham noen tidsavgrensede utvidede fullmakter, på noen bestemte områder som de NÅR SOM HELST kan trekke tilbake. Chavez må fortsatt forholde seg til parlamentet.