ronny's blog

Nok en post påske-post

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive så mye om akkurat dette, men i påska i år, som hvert år gikk jeg min årlige skitur, knapt to og ei halv mil over fjellet fra Hitterdal til Feragen, for 25. gang.

Årsaken til denne posten, er å få en unnskyldning til å presentere dette bildet. I år var jeg nemlig så heldig å kunne gå de drøye to milene i iskald motvind og snøføyk i gjenblåste spor. Det tok litt lengre tid enn vanlig, men jeg var hele tiden ved godt mot. Den mest interessante effekten kom på skjegget.

Det forsvunne påskeegg - den sanne historien

Alle sunne nordmenn drikker melk, og alle disse drikker selvsag melk fra det norske meierisamvirket (i senere tid også kjent under merkevaren "Tine") og ikke fra de kjipe utbyttende "Q-meieriene" som er nok et forsøk på å erstatte solidariske samvirkeløsninger med kunstige markeder.

Det betyr også at alle sunne nordmenn i påska har kunnet kose seg med meierienes påskekrim "Mysteriet med det forsvunne påskeegg".

Internasjonalisme og arbeidsliv

Jonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforening går til angrep på "venstresida", og kanskje særlig Rødt i Klassekampen i dag ( http://www.klassekampen.no/52349/mod_article/item/null ), og påstår at man har "glemt arbeiderbevegelsens internasjonalistiske grunnlag".

Jeg mener det ser ut som om Bals angriper en karikatur av venstresidas, og spesielt Rødts politikk.

Det som overrasket meg mest med artikkelen, er at Bals framstiller det som om venstresida er motstandere av å organisere utenlandske arbeidere, når det hele veien har vært en viktig del av venstresidas strategi.

Fylkestingsmix 27/2 2008

På Fylkestinget i Sør-Trøndelag 27. februar snakker Ronny Kjelsberg (Rødt) om miljø, økonomi, energi, arbeidskraft, levekår, landbrukspolitikk, kommunikasjon og mye mer på under 7 minutter.PERSPEKTIVER: Rødts fylkestingsrepresentant snakker om det han vil.

Ny vår for Cuba?

USA har ved å isolere Cuba internasjonalt, ved å finansiere opposisjonsgrupper og også rene terrorgrupper på Cuba og blant eksilcubanere lenge tvunget Cubanerne inn i et valg mellom to onder: Enten bli USAs horehus sånn som under Batista, eller ha et samfunn som er langt mindre liberalt enn det noen vil ønske.


RENVASKET: Avisa Granma bekrefter at Fidel er renvasket av historien.

Kvinnefrigjøring

I Irak begynner vi nå å se konsekvensene av kvinnefrigjøring USA-style, melder Dagbladet.no
http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/02/20/527501.html

Dagens Dagbla'-overskrift

Denne trenger vel ikke kommenteres - jeg håper Dagbla'desken i det minste hadde det moro...

Uforståelig fra Riksadvokaten

Innlegg i Utrop 14/2 2008

I et innlegg om Obiora-saken i Utrop blander Johan Kr. Øydegard ved Riksadvokatembetet noen formelle juridiske betraktinger sammen med ubegrunnede påstander han vanskelig kan ha belegg for.

Riksadvokaten begrunner henleggelsen av saken med noen løpende tanker om at vi må ha likhet for loven. At vi ønsker likhet for loven er det liten uenighet om, men det har tydeligvis gått Øydegård hus forbi at det er nettopp kunnskapen om at det ikke er reell likhet for loven som gjør at Obiora-saken har blitt det den har blitt.

Fascisme på 1-2-3

Dette er et forsøk på minibloggpost om det politiske systemet fascisme, som prøver å vise grunntrekkene i den fascistiske ideologien i en kortest og enklest mulig form.

Jeg er sosialist, og vil ta utgangspunkt i sosialismen, som på sentrale områder er fascismens negasjon (det motsatte). De sentrale aspektene i sosialisme er motsetningen mellom arbeid og kapital (motsetning mellom de som tjener penger gjennom å jobbe, og de som tjener penger på avkastning av investert kapital - dvs. på andre sitt arbeid), og en utvidelse og styrking av demokratiet til også å gjelde økonomien.

AFP-debatt

I det siste har jeg deltatt i litt AFP-debatt.

Følgende innlegg sto i Adresseavisa 29/1 2008

AFP og tariffavtaler

Det virker som Adresseavisa i sin leder 25/1 begynner å ta inn over seg de svært negative konsekvensene pensjonsreformen vil kunne ha for de delene av den norske arbeidsstokken som ikke makter å stå i jobb til de er 67 (og utover).

Det er bra.