ronny's blog

Bullshit-bingo i fylkestingetSPRÅKVASK: Rødt krever mindre bullshit og mer politikk i felles fylkesplan

Teknologi, økonomi og fildeling

I spalten sin i Klassekampen 26/9 (ikke på nett) hopper Arild Rønsen ut i fildelingsdebatten, og kommer blant annet med et par påstander som bør kommenteres. Grunnleggende støtter han ideen om at folk bør få saker og ting gratis, men han mener dette heller burde være brød enn kultur. Avslutningsvis kommer han så med et utsagn om at han tror "både musikere og musikkelskere i lengden vil stå seg på en ordning der musikk har en naturlig pris", dvs. at en form av salg av musikk også bør være den normale distribusjonsmåten i framtida.

Et spill for galleriet!


Anbudssaken i Trondheim fikk en både-og-løsning i Sør-Trøndelag fylkesting før sommeren, med vedtak om delanbud og tilbakekjøp av Team Trafikk samtidig. Nå har fylkesrådmannen på nytt kommet med en innstilling hvor han anbefaler at Team ikke kjøpes tilbake likevel, og at det etableres fullt anbud i byen.

De såkalte ”forhandlingene” om kjøp av Team Trafikk har tydeligvis bare vært et spill for galleriet.

Skumle utviklingstrekk iht. rasisme

VG melder i dag at "Skepsisen til muslimer og jøder øker i Europa". På den samme tiden er støtten til selvmordsaksjoner og Osama Bin Laden-typer på full tilbakegang i muslimske land. Er det virkelig slik at folka i Midt-Østen er flinkere til å bekjempe ekstremistiske holdninger enn vi i Europa?

Folk og forsvar

Som litt sånn småradikal politisk engasjert fyr, er jeg jo litt over gjennomsnittet interessert i fred, frihet og alt gratis. Slik var det også at jeg gjennom en nettside (som jeg ikke skal reklamere for her) som hadde listet opp en mengde lenker til andre sider hvor man kunne få gratis tilsendt både det ene og det andre (kanskje mest det andre) ble gjort oppmerksom på nettsidene til organisasjonen Folk og forsvar.

I utgangspunktet syntes jeg hele greia så litt småfascistisk og militaristisk ut, men når jeg så på hvilke organisasjoner som var medlemmer var det alt fra Arbeidernes edruskapsforbund til store fagforeninger som Fagforbundet, via en del militære organisasjoner og politiorganisasjoner, til mer tvilsomme grupper som Unge høyres landsforbund og Europeisk ungdom. (Noen burde forresten fortelle disse folka at norsk rettskrivning tilsier at bare det første ordet i navnet på en norsk organisasjon skal ha stor forbokstav - resten ikke, nuvel...)

Frps fascistiske trekk i arbeidslivspolitikken

Historiker Harald Berntsen skapte mye oppstuss med sin bok "Tilbake til start" hvor han påpekte en del koblingspunkter mellom arbeidslivspolitikken til Fremskrittspartiet og den til Nasjonal Samling. Her kan du se et foredrag av Berntsen hvor han redegjør for nettopp disse problemstillingene fra "Faglig, sosial og kulturell samling for fagbevegelsen i Trondheim" på Bakke Gård 13/9 2008. Her har du et knapt timelangt videoutdrag fra foredraget.


VEL DOKUMENTERT: Berntsen siterer flittig fra både fra Vidkun Quisling og fra Frps partiprogram og viser ganske tydelig arbeiderfiendtligheten hos begge.

Historieløst om universitetsdemokrati

I Trondheim går debatten nå høyt om hvorvidt NTNU skal ha valgt eller ansatt rektor. Som det eneste av de tradisjonelle universitetene har NTNU gått over til å ansette rektor, men dette har skapt stor misnøye, særlig blant de ansatte. Nå skal saken opp igjen, og studentpolitikernes posisjon i dette er interessant.

En ny boligpolitikk


Boligmarkedet er et interessant debattema. Både siden det er så viktig og sentralt i livene til folk, men også fordi folk etter hvert har fått se konsekvensene av det frie boligmarkedet – mange på kroppen.

Prioriter undervisning i skolen!

Innlegg i Adresseavisen 8/9-08
Ingen skal jobbe gratis i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Adresseavisens avsløringer om utstrakt "dugnadsvirksomhet" blant lærere ved sykdom og annet fravær bør dermed få konsekvenser for budsjettet for 2009.

Lokketilbud, del 2 og 3

Lokketilbud, del 2
Et par dager etter del 1 går Ronny tilbake til butikken for å sjekke om de har fått inn det etterlengtede produktet.

Ronny: Hei, har dere fått inn den Philipsen?
Betjeningen:(Smiler fornøyd) Nei.
Ronny: Og dere vet ikke når dere får den inn?
Betjeningen:(Smiler enda mer fornøyd) Nei.
Ronny: Nei, da så...