ronny's blog

Bilateral investment treaties


CRITICAL: Yash Tandon (here from another meeting at NSF08)

Saturday 11.08 I participated at a seminar about bilateral investment treaties (BITs) at the Norwegian Social Forum (Globaliseringskonferansen). Panellists were Yash Tandon (Economy professor from Uganda, and director of the South Centre), Knut Solli from NHO (the largest Norwegian business/employer organization), and Audun Lysbakken – co-chairman of the Norwegian Socialist Left party.

Har New Public Management inntatt SV-skolen?

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell går i Klassekampen 24. oktober ut med et forslag om økonomiske insentiver for de skolene som lykkes med å øke gjennomføringsgraden i den videregående skolen.

Jeg jobber selv i en sektor (høyere utdanning) som lenge har slitt med konsekvensene av såkalte New Public Management-metoder med aktiv bruk av penger som gulrot og pisk i økonomimodeller med såkalt «balansert målstyring».

Bjørneboka til Barks

- En ren populærkulturanalytisk tekst, som en avveksling fra politikken.

TUNG LITTERATUR: Barks Bjørnebok danker ut Jens Bjørnebo hver dag i uken!

Cartoons 2

When Ronny is bored, Ronny sometimes draws cartoons - mostly based on some form of silly wordplay. Unfortunately Ronny is so lazy/busy that the drawings never seem to get past the sketch-stadium. That however is no reason not to put them out on the internet. This second installment is in english (surprise), and is some very silly wordplay indeed, in a classic crime-scenario. I think perhaps I have seen it used somewhere before, but I thought of it all of myself - I promise!:


- Well Johnson, it looks like we have got a cereal-killer on our hands.

Stamvei til Hitterdalen!

Man kan si mye om de store landsdekkende dagsavisene VG og Dagbladet, man kan si mye om store regionaviser som Adresseavisen - Ja, man kan også si mye om de smalere avisene med mer dybde, som Klassekampen og Morgenbladet, men det er likevel noe spesielt med lokalavisa fra hjemplassen din.

Slik sett var det artig å slippe til i både Fjell-Ljom 30/10 og Arbeidets Rett 31/10 med en gladsak om at RV 30 og 31 nå er foreslått inn i stamvegnettet fra Sør-Trøndelag.

Hva er rasisme?

Etter at USA startet sin såkalte "krig mot terror" har det vært en økt mobilisering på ytterste høyreside, hvor mange forskjellige grupperinger har benyttet det nye fiendebildet som er blitt konstruert av radikale muslimer til sine egne formål.


DEMOKRATER?: Sverigedemokratene anno 1996 og 2006. (fra expo)

Litt om "ikke-sosialistiske" partier, fagbevegelsens demokratiske rolle, Frps "miljøpolitikk" og prioriteringer i skolen

Med fare for overeksponering: Enda noen klipp fra debatten i Fylkestinget i oktober.


Spark Nettbuss-styret!

Saken om fylkeskommunalt oppkjøp av Team Trafikk i Trondheim viser svært tydelig det problematiske med å organisere offentlig eide virksomheter som AS. Når Nettbuss-styret nå snur og nekter å selge er det faktisk et demokratisk problem.

Når et rødgrønt fylkesting motarbeides på denne måten av styret i et selskap eid av en rødgrønt styrt stat, kommer AS-eierskapsformen i veien for demokratiske vedtak.

Vitsetegninger 1

Når Ronny kjeder seg hender det Ronny tegner vitsetegninger - stort sett basert på dårlige ordspill. Dessverre er Ronny så lat/travel at vitsetegningene aldri kommer forbi skissestadiet. Det er likevel ingen grunn til ikke å legge dem ut på nett. Vi begynner med en ekstra teit en på norsk:


- Turid hadde hørt at det var viktig å opprettholde veske-balansen.

– Dolket i ryggen av Nettbuss

"Ole Roger Berg mener de ansatte i busselskapet Team Trafikk i Trondheim blir dolket i ryggen når Nettbuss har ombestemt seg og nekter å selge til Sør-Trøndelag fylkeskommune. "
...
"Denne saken viser tydelig problemene ved å organisere offentlig eide virksomheter som aksjeselskaper. Når Nettbuss nå trekker seg fra forhandlingene med Sør-Trøndelag fylkeskommune, innebærer det et demokratisk problem, sier fylkestingsrepresentant og leder i Rødt Sør-Trøndelag, Ronny Kjelsberg, til Fagbladet."

http://www.frifagbevegelse.no/fagbladet/article3858558.ece