ronny's blog

AFP-aksjon

Lørdag 29/3 hadde Rødt AFP-aksjon i Trondheim sentrum, med utdeling av tariffnummeret av Rødt Nytt. Både Rødt-folk og Ru'ere delte ut aviser og samlet inn underskrifter for å forsvare AFP.

Vi er nå i en kritisk fase i AFP-kampen. Pensjonsreformen er et regelrett ran av de svakeste i samfunnet, og en storstilt privatisering av pensjonsforvaltningen. Dersom vi redder AFP, vil likevel mange av de som sliter mest, bli skjermet for de verste utslagene av reformen.

Det er bare trist...

Alt for mange gir nå oppmerksomhet til skaperen av filmen "Fitna". (Se f.eks. http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/03/29/530961.html )

Filmen er et spekulativt makkverk som mer enn noe annet minner om tyske filmer om jødene fra 30-tallet, og man kan spørre seg hvorfor media gir akkurat denne så mye mer oppmerksomhet enn mye av resten av søppelet som ligger på nett.

Et lite mindretall europeiske høyreekstreme og et lite mindretall muslimske ekstremister er i ferd med å "spille hverandre gode" ved å fremstå som den som tydeligst "forsvarer den gode sak" på hver sin side.

Nok en post påske-post

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å skrive så mye om akkurat dette, men i påska i år, som hvert år gikk jeg min årlige skitur, knapt to og ei halv mil over fjellet fra Hitterdal til Feragen, for 25. gang.

Årsaken til denne posten, er å få en unnskyldning til å presentere dette bildet. I år var jeg nemlig så heldig å kunne gå de drøye to milene i iskald motvind og snøføyk i gjenblåste spor. Det tok litt lengre tid enn vanlig, men jeg var hele tiden ved godt mot. Den mest interessante effekten kom på skjegget.

Det forsvunne påskeegg - den sanne historien

Alle sunne nordmenn drikker melk, og alle disse drikker selvsag melk fra det norske meierisamvirket (i senere tid også kjent under merkevaren "Tine") og ikke fra de kjipe utbyttende "Q-meieriene" som er nok et forsøk på å erstatte solidariske samvirkeløsninger med kunstige markeder.

Det betyr også at alle sunne nordmenn i påska har kunnet kose seg med meierienes påskekrim "Mysteriet med det forsvunne påskeegg".

Internasjonalisme og arbeidsliv

Jonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforening går til angrep på "venstresida", og kanskje særlig Rødt i Klassekampen i dag ( http://www.klassekampen.no/52349/mod_article/item/null ), og påstår at man har "glemt arbeiderbevegelsens internasjonalistiske grunnlag".

Jeg mener det ser ut som om Bals angriper en karikatur av venstresidas, og spesielt Rødts politikk.

Det som overrasket meg mest med artikkelen, er at Bals framstiller det som om venstresida er motstandere av å organisere utenlandske arbeidere, når det hele veien har vært en viktig del av venstresidas strategi.

Fylkestingsmix 27/2 2008

På Fylkestinget i Sør-Trøndelag 27. februar snakker Ronny Kjelsberg (Rødt) om miljø, økonomi, energi, arbeidskraft, levekår, landbrukspolitikk, kommunikasjon og mye mer på under 7 minutter.PERSPEKTIVER: Rødts fylkestingsrepresentant snakker om det han vil.

Ny vår for Cuba?

USA har ved å isolere Cuba internasjonalt, ved å finansiere opposisjonsgrupper og også rene terrorgrupper på Cuba og blant eksilcubanere lenge tvunget Cubanerne inn i et valg mellom to onder: Enten bli USAs horehus sånn som under Batista, eller ha et samfunn som er langt mindre liberalt enn det noen vil ønske.


RENVASKET: Avisa Granma bekrefter at Fidel er renvasket av historien.

Kvinnefrigjøring

I Irak begynner vi nå å se konsekvensene av kvinnefrigjøring USA-style, melder Dagbladet.no
http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/02/20/527501.html

Dagens Dagbla'-overskrift

Denne trenger vel ikke kommenteres - jeg håper Dagbla'desken i det minste hadde det moro...

Uforståelig fra Riksadvokaten

Innlegg i Utrop 14/2 2008

I et innlegg om Obiora-saken i Utrop blander Johan Kr. Øydegard ved Riksadvokatembetet noen formelle juridiske betraktinger sammen med ubegrunnede påstander han vanskelig kan ha belegg for.

Riksadvokaten begrunner henleggelsen av saken med noen løpende tanker om at vi må ha likhet for loven. At vi ønsker likhet for loven er det liten uenighet om, men det har tydeligvis gått Øydegård hus forbi at det er nettopp kunnskapen om at det ikke er reell likhet for loven som gjør at Obiora-saken har blitt det den har blitt.