ronny's blog

Er det noen voksne hjemme på borgerlig side?


Faksimile fra Trønderdebatt. Klikk på bildet for å komme dit.

Interesser, ikke moral

Jeg hører stadig vekk representanter fra høyresida sutre og klage over at folk på venstresida mener at vi selv er "snille", mens de er "slemme", og dermed ser ned på dem og er kjepphester moraliserende.

Dette er jo fundamentalt misforstått, tror jeg, og viktigere - en grunnleggende avsporing fra hva politikk og partier er.

Noen gode nyheter fra valget

Jeg er en sånn irriterende type. Jeg er han fyren som når andre sitter og depper, alltid forsøker å snu perspektivet, og finne en vinkling hvor ting ikke er så ille likevel.

Så også med valgresultatet.

Fag eller politikk – hvem skal bestemme over Utdannings-Norge?

Regjeringen la nylig fram forslag til ny universitets- og høgskolelov, som foreslår at nedleggelse av studiesteder skal bestemmes av regjeringen. Dette kommer etter en lengre debatt om hvem som skal ta hvilke beslutninger i sektoren. Men hva er faglige spørsmål, og hva er politiske spørsmål? Skal et universitetsstyre kunne legge ned profesjonsutdanninger og studiesteder, eller er dette spørsmål som bør opp til politisk behandling?

Det finnes bedre muligheter for Trondheim og MDG


Faksimile fra Trønderdebatt. Klikk på bildet for å komme dit.

Dersom MDG i Trondheim nå velger en avtale med Høyre++, med valgteknisk samarbeid med Frp, foran en avtale med Ap, SV, R og et valgteknisk samarbeid med INP, har partiet et stort stort politisk problem.

En klimapolitikk som virker, og som kan få flertall

Innlegg i Klassekampen 6.9.23.

Klassekampens "kraftsosialistiske" intervju med Espen Barth Eide, har ført til en interessant debatt mellom Ekeland og Birkeland (SV) 25.8 og Anders Breidlid 4.9. Vi er enige med de tre sistnevnte om mye. Klimapolitikken har fått relativt lite rom i valgkampen, på tross av (nok en) sommer full av klimarelaterte naturkatastrofer både her hjemme og globalt.

Ellers sindige forskere peker på at tiden er i ferd med å renne ut for å unngå alvorlige klimaendringer, samtidig som de fleste politikere aksepterer problemet, men tror det lar seg løse ved å bytte ut fossil energi med grønn energi. Samtidig peker de på løsninger som alt for ofte går utover de som sliter mest (og forurenser minst) fra før.

Gi oss langsiktighet i forskning og utdanning


Innlegg i Universitetsavisa 31.8.2023. Klikk på faksimilen for å komme dit.

Nå sitter regjeringen i budsjettkonferanse, og tar potensielt viktige avgjørelser for universitets- og høgskolesektoren.

"Kanselleringskultur" på speed


Faksimiler fra Dagbladet og Filter nyheter

Gjør læreryrket greit igjen

De siste årene har rekrutteringen til lærerutdanningene stupt rundt om i landet. Om kun kort tid kan vi her i Trøndelag få store problemer med å rekruttere lærere både på videregående og grunnskole. Særlig i distriktene er behovet prekært.

Mye har vært skrevet de siste årene om lærernes lønn, og å ha et lønnsnivå som tilsvarer det andre med lengre utdanning har er nok nødvendig for å trekke flere til, og beholde flere i læreryrket, men det er ikke tilstrekkelig.

En framtid for hele fylket

De siste tiårene har vi sett en offentlig tilbaketrekking fra deler av landet, hvor den grunnleggende offentlige infrastrukturen sakte, men sikkert har blitt systematisk bygd ned. Det er en av årsakene til at deler av distriktsnorge sliter med avfolkning.