News aggregator

Gener kan avsløre om brystkreft kommer tilbake

forskning.no - Mon, 10/09/2017 - 04:00
En blodprøve kan være bedre enn skanninger for å avgjøre om kreft kommer tilbake.

Pensjonister sponser maten til høytlønte i Oslo

forskning.no - Mon, 10/09/2017 - 04:00
Flest høytlønte barnefamilier i Oslo får billigere mat på bekostning av dem som er skeptiske til å avsløre forbruksvanene sine. Apper som gir rabatt, skaper nye forskjeller.

Mor tar mer ansvar for barna enn far, selv i likestilte par

forskning.no - Mon, 10/09/2017 - 04:00
Det sosiale og moralske ansvaret for barna ligger i størst grad på mor, særlig i feiringer og høytider, ifølge Kristine Warhuus Smeby.

På Nav-kontoret sitter det både regelryttere og «snille» saksbehandlere

forskning.no - Mon, 10/09/2017 - 04:00
Forskere har funnet ut hvem som er mest til kritiske til å bruke sanksjoner mot klienter som ikke oppfyller krav.

Rekne-videoar bør bli framtidas mattelekser

forskning.no - Mon, 10/09/2017 - 04:00
Kunnskapsministeren har sendt norske lærarar tilbake på skulebenken for å bøta på svake matteresultat. Men medan læraren er vekke for å ta vidareutdanning, blir det eigentlege problemet att i klasserommet. 

Mindre kvikksølv i ferskvannsfisk

forskning.no - Mon, 10/09/2017 - 03:00
Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før. Men kvikksølv som kommer luftveien, er fortsatt et problem.

Hva er definisjonen på en verdi?

forskning.no - Mon, 10/09/2017 - 03:00
For Ann Karina Sogge spiller verdiene hennes en viktig rolle både hjemme og på jobben. Men hva er egentlig en verdi? 

Regn skyller bort viktige næringsstoffer fra jordbruket

forskning.no - Mon, 10/09/2017 - 03:00
Overvåkingsdata viser at stadig mer nedbør har ført til økende tap av næringsstoffer i enkelte områder.

– Det viktigste mennesket på planeten akkurat nå

forskning.no - Sun, 10/08/2017 - 04:00
Høyt spill fra romfartsgründeren Elon Musk

Kjenner du nokon som gløymer?

forskning.no - Sun, 10/08/2017 - 04:00
Dei fleste pårørande til demenssjuke pasientar ventar altfor lenge med å søkje om hjelp. Det kan vere skadeleg både for dei sjølve og den sjuke.

Psykisk syke ble sjeldnere tvangsinnlagt da de fikk besøk av hjelpeteam

forskning.no - Sun, 10/08/2017 - 04:00
Ny studie viser at personer med alvorlige psykiske lidelser og alvorlige rusproblemer sjeldnere ble tvangsinnlagt da de fikk lokal oppfølging av tverrfaglige team.

En neandertal fra Kroatia viser hvor mange av genene deres vi har nå

forskning.no - Sun, 10/08/2017 - 04:00
Denne neandertaler-kvinnen levde for rundt 50 000 år siden, og hele genomet hennes har blitt kartlagt.

Mange misforstår rettighetene sine i amerikanske politiavhør

forskning.no - Sun, 10/08/2017 - 03:00
I avhør med politiet har den mistenkte blant annet rett til en forsvarer. Men mange misforstår når de ikke får skikkelig beskjed på morsmålet sitt, ifølge språkforsker.

Forskere som gjør feil kan bli stemplet som uredelige

forskning.no - Sun, 10/08/2017 - 03:00
Norske forskere risikerer nå at slurv og forglemmelser blir gransket som uredelighet. Er forskningsetikken i ferd med å bli overkjørt av juss?

Stølen: - Bør håndteres uten et så sterkt virkemiddel som et forbud

forskning.no - Sat, 10/07/2017 - 04:00
Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, ser ikke forbud som et virkemiddel. Det går fram av UiO-rektorens respons på professor-oppropet.

Akademikere anklager universitetsledere for unnfallenhet

forskning.no - Sat, 10/07/2017 - 04:00
34 professorer og forskere vil ha et nasjonalt nikabforbud på undervisningssteder og går til frontalangrep på universitetsledere. – De er for lite opptatt av å verne om den åpne universitetskulturen, sier en av forfatterne, filosofiprofessor Jens Saugstad til Universitetsavisa. 

Film og spill skal få unge til å holde seg unna hasj

forskning.no - Sat, 10/07/2017 - 04:00
Ungdom har et litt for rosenrødt bilde av cannabis, mener forskere. Nå skal misbruk forebygges med evidensbasert undervisning som blant annet inkluderer film og spill.

Nature setter advarsel på omdiskutert genredigerings-artikkel

forskning.no - Sat, 10/07/2017 - 04:00
Amerikanske forskere som hevder de fjernet arvelig hjertesykdom fra menneskeembroyer ved hjelp av genredigering møter hard kritikk. 

Vi må forberede oss på fremtidens kraftige regnskyll

forskning.no - Sat, 10/07/2017 - 04:00
Stengte veier og folk som står til knes i kjellerne sine har preget nyhetsbildet fra Sørlandet de siste dagene. Slike nedbørhendelser vil både bli hyppigere og kraftigere i årene framover, så vi kan like godt venne oss til det.

Har et folk i Tanzania nøkkelen til et sunnere og friskere liv?

forskning.no - Sat, 10/07/2017 - 04:00
Det afrikanske hadzafolket har mange flere tarmbakterier enn folk fra Vesten. Det er et sunnhetstegn, sier forskere.