News aggregator

Nå kommer de asiatiske tobakkskjempene

forskning.no - Sat, 03/18/2017 - 09:00
En milliard mennesker i verden er røykere. Asiatiske tobakkselskaper på offensiven vil rekruttere flere.

Kunsten å få kvinner til å trives på jobben

forskning.no - Sat, 03/18/2017 - 04:00
Kvinner som opplever støtte fra sin nærmeste leder, vil ikke så lett se seg om etter noe annet å gjøre.

Jakter på mørk materie med partikler som går raskere enn lyset

forskning.no - Sat, 03/18/2017 - 04:00
Første spadetak er tatt for det som blir verdens kraftigste observatorium for å studere stråling fra rommet. Norge deltar, ihvertfall i startfasen.

Er brune bananer sunnere enn gule?

forskning.no - Sat, 03/18/2017 - 04:00
En leser har problemer med å vurdere om lovprisninger av bananer med brune flekker har noe for seg. Nå ønsker han seg et klart svar.

Skam blir fag ved Universitetet i Oslo

forskning.no - Sat, 03/18/2017 - 04:00
Til høsten tilbyr medievitenskap ved Universitetet i Oslo et emne om digital-TV, med NRK-hitten Skam som case.

Psykologiske og sosiale faktorer er avgjørende for å forklare ryggsmerter

forskning.no - Sat, 03/18/2017 - 04:00
Medisinske behandlinger har i liten grad vist effekt for kroniske ryggpasienter.

Norge : Exxon-tillitsvalgt positiv til nye eiere

Norsk labourstart - Fri, 03/17/2017 - 19:27
Source: Stavanger Aftenblad

Norge : Kværner-tillitsvalgt jubler over Statoil-kontrakt

Norsk labourstart - Fri, 03/17/2017 - 19:26
Source: Troms Folkeblad/NTB

Regelendringene for dykking er ikke besluttet – de vurderes

forskning.no - Fri, 03/17/2017 - 13:50
Målet er å sikre alle arbeidstakere et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, slik at arbeidsrelaterte skader, ulykker og dødsfall unngås.

Democracy Now! 2017-03-17 Friday

Daglige TV-nyheter - Fri, 03/17/2017 - 13:00
Democracy Now! 2017-03-17 Friday
  • Headlines for March 17, 2017
  • Trump's Budget Director Mick Mulvaney Insists Cutting Meals for Poor Seniors is Compassionate
  • Ralph Nader Denounces Trump Budget as Corporatist, Militarist & Racist: "The Mask is Off"
  • Is Trump Counterterrorism Aide Sebastian Gorka a Sworn Member of Hungarian Nazi-Allied Group?

Download this show

Her er forslaget til Rødts nye ledelse

Rødt - Fri, 03/17/2017 - 09:30

På landsmøtet 31. mars – 2. april velges Rødts nye ledelse. En del tar gjenvalg, men også nye krefter slippes til. Blant annet er Benedikte Pryneid Hansen (bilde) innstilt som ny partisekretær. Her finner du nominasjonskomiteens innstilling.

Nominasjonskomiteens leder, Seher Aydar er fornøyd med innstillingen fra komiteen:
- Vi er veldig fornøyd med forslaget vårt til ny ledelse i Rødt, og tror dette vil styrke partiledelsens forankring både i internasjonal solidaritet og i fagbevegelsens kamp. Dette er viktig i en tid med økt spenning internasjonalt, økende klasseskiller og stadige angrep på arbeidstakeres rettigheter, sier hun.

Her er nominasjonskomiteens innstilling: Arbeidsutvalget

Leder: Bjørnar Moxnes (gjenvalg)

Bjørnar er 35 år gammel og er utdannet sosiolog. Han har vært heltidsfrikjøpt som leder av Rødt siden 2012 og har derfor ingen stilling utenom denne. Er folkevalgt i Oslo bystyre. Har de siste årene jobbet mye med åpenhet, velferdsprofitører innen barnehager, eldreomsorg og renovasjon.

Partisekretær: Benedikte Pryneid Hansen (ny)

Benedikte er 34 år gammel og jobber som valgkampsekretær i Rødt. Før det var hun ansatt som kommunikasjonsrådgiver ved Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hun har bred organisasjonserfaring og har blant annet vært leder i Attac og nestleder i Nei til EU, og har vært med å starte opp Landsforeningen mot Rasisme. Benedikte har arbeidet med internasjonale spørsmål, spesielt TISA, TTIP og solidaritetsarbeid

Mari Eifring fortsetter som partisekretær frem til Stortingsvalget 2017. Benedikte overtar etter det.

Nestleder: Marie Sneve Martinussen (gjenvalg)

Marie er utdannet samfunnsøkonom. Hun har vært deltidsfrikjøpt som nestleder av Rødt siden 2012, og arbeider i tillegg som samfunnsøkonomisk rådgiver i Miljødirektoratet. Hun har bakgrunn fra miljøbevegelsen, og vært aktiv spesielt i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja. Marie har arbeidet spesielt med marxistisk økonomi, forskjells-Norge og skattepolitikk. Hun er festivalsjef for Popvenstre

Delt innstilling: Nestleder

Flertallsinnstilling (5 stemmer): Silje Josten Kjosbakken (ny)

Silje er 36 år gammel og jobber som kontormedarbeider i Hyundai Merchant Marine. Hun sitter også i styret i Oslo Havn KF som representant for Rødt og er Rødt Akershus 1. kandidat ved Stortingsvalget. Hun har engasjert seg i kampen mot sosial dumping og EØS.

Mindretallsinnstilling (2 stemmer): Marielle Leraand (gjenvalg)

Marielle er 42 år gammel og har studert idrettssosiologi på masternivå. Hun har vært nestleder i Rødt siden 2012. Hun sitter i kvinnepolitisk og internasjonalt utvalg og har blant annet vært engasjert i antikrigsarbeid og 6-timersdagen.

Økonomiansvarlig: Finn Olav Rolijordet (gjenvalg)

Finn Olav er 60 år gammel og har vært økonomiansvarlig i Rødt siden 2014. Han er varaordfører for Rødt på Gjøvik. Har jobbet spesielt med kommuneøkonomi og boligpolitikk.

Faglig leder: Markus Hansen (ny)

Markus er 29 år gammel og har vært fungerende faglig leder i Rødt siden januar i år. Han er leder for Heismontørenes Fagforening.

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Internasjonalt ansvarlig: Marianne Gulli (ny)

Marianne er 32 år gammel og starter snart som daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge. Hun har tidligere jobbet i FOKUS, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Torill Braaten (gjenvalg)

Torill er 55 år gammel og jobber som seniorrådgiver i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Hun har vært sentralstyremedlem siden 2014. Torill er leder for Rødt Akershus.

Mariette Lobo (ny)

Mariette er 53 år gammel og jobber i Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO). Hun er leder for Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt.

Per-Gunnar Skotåm (ny)

Per-Gunnar er 63 år gammel og på vei til å bli pensjonert. Han sitter på fylkestinget for Rødt Nordland og er partiets 2. kandidat til Stortingsvalget.

Berit Mortensen (ny)

Berit er 52 år gammel og er utdannet jordmor. Hun er doktorgradstipendiat og forsker på en palestinsk jordmorreform.

Rose Maiken Flatmo (ny)

Rose Maiken er 61 år gammel og jobber som organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 118 Hardanger og Sunnhordaland.

Spørsmål til innstillingen kan rettes til nominasjonskomiteens leder Seher Aydar på telefon 943 02 774 eller epost seher@roedt.no.

Nominasjonskomiteen har bestått av: Seher Aydar (leder), Ole Mjelstad (sekretær), Turid Thomassen, Bjørn Sigurd Svingen, Berit Jagmann, Roald Arentz, Lisbeth Reed, Anne-Linn Lerseth og Tomine Sandal (RU-representant)

Norge : Frykter alvorlige ulykker på byggeplasser

Norsk labourstart - Fri, 03/17/2017 - 09:15
Source: NRK Sørlandet

Norge : Så mye mindre tjener kvinnelige ingeniører

Norsk labourstart - Fri, 03/17/2017 - 09:14
Source: Teknisk ukeblad

Polske barn skal ut i naturen

forskning.no - Fri, 03/17/2017 - 04:00
Skal barna få et forhold til naturen og ta vare på den som voksne, bør de starte tidlig. Norske forskere er med på å endre lærerutdanningen i Polen.

Mangler kunnskap om depresjon hos barn og unge

forskning.no - Fri, 03/17/2017 - 04:00
Hva er den mest effektiv behandling av barn og unge med depresjon? Det vet vi ikke, viser en norsk oppsummering av forskning på området. 

Berit Løkken stammer, men det er det nesten ingen som vet

forskning.no - Fri, 03/17/2017 - 04:00
Hun tilhører en gruppe stammere som du kanskje aldri har hørt om.