News aggregator

Russland : Bygger fotball-VM på slavekontrakter

Norsk labourstart - Thu, 03/30/2017 - 18:58
Source: Fri fagbevegelse

Norge : Staten vil bare gi lokale lønnstillegg i år

Norsk labourstart - Thu, 03/30/2017 - 16:47
Source: Fri fagbevegelse

U.S. Boycotts U.N. Talks on Nuclear Ban While Spending Trillions to Modernize Nuclear Arsenal

Daglige TV-nyheter - Thu, 03/30/2017 - 16:40

Full interview with Princeton's Zia Mian about the proposed U.N. nuclear ban treaty, the U.S. boycott and the U.S. trillion-dollar plan to "modernize" its nuclear arsenal. Zia Mian is a physicist, nuclear expert and disarmament activist. He is co-director of the Program on Science and Global Security at the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University.

Norge : Oppstart for lønnsoppgjøret i staten

Norsk labourstart - Thu, 03/30/2017 - 13:20
Source: Fri fagbevegelse

– Et nytt flertall må få forskjellene ned

Rødt - Thu, 03/30/2017 - 13:12

Velferdsprofitører, arbeidsliv og lokalsykehus vil være viktige saker hvor Rødt vil dra et nytt flertall i riktig retning etter valget. Det slo Rødts partiledelse fast på dagens pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte 31. mars - 2. april.

– Vi har aldri gått inn i et landsmøte med samme optimisme som nå, slo partisekretær Mari Eifring fast. Vi er flere medlemmer enn noen gang, har bedre målinger enn noen gang og har mer politisk innflytelse.

– Hovedsaken vår i dette valget er kampen mot forskjells-Norge. Økende forskjeller er den største utfordringa vi står overfor. Denne utviklinga truer det beste som er bygget opp i Norge. Derfor handler valget for oss om å skape et politisk vendepunkt, så klasseskillene blir mindre. Det er vårt viktigste krav til et nytt flertall.

Rødt var lenge alene om å peke på at vi må få ned forskjellene i Norge. For seks år siden sa Torbjørn Røe Isaksen at «Norge tåler økte forskjeller», mens de rødgrønne nekta for forskjellene var for store også mens de satt i regjering. Men nå følger de andre partiene etter Rødt, og det er vi glade for.

Mari Eifring og Bjørnar Moxnes peker på særlig tre områder hvor Rødt skal trekke norsk politikk i riktig retning for å bekjempe forskjellene: Profittfri velferd, arbeidsliv og lokalsjukehus.

– Rødt ønsker profittfri velferd eid av fellesskapet. Da er vi garantert at skattepengene våre ikke ender opp i skatteparadiser. Vi er garantert at barnehager eller skoler ikke plutselig blir slått konkurs, sånn som vi har sett med kommersielle skoler i Sverige. Og vi er trygge på at det er menneskene og kvaliteten som står i sentrum for velferdstjenestene, og ingenting annet, sier Eifring.

– Velferdsprofitørene viser hvor dysfunksjonell den kapitalistiske økonomien har blitt. Samtidig som det er investeringstørke i fastlands-industrien og behovet for å satse fornybart er enormt, hoper pengene seg opp i eiendomsspekulasjon og velferdstjenester. Dette er både politisk og økonomisk uholdbart i lengden.

Bjørnar Moxnes sier bølgen av sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er den mest dramatiske endringa av det norske arbeidslivet siden andre verdenskrig.

– Dette skjer selv om det norske folk aldri har blitt rådspurt om innlemmelsen i EUs indre marked. Skal vi demme opp for det som er i ferd med å skje, trengs det mye tøffere tiltak mot eiere som utnytter fattige arbeidsfolk, sier Moxnes, og nevner forbud mot bemanningsbyråer, strengere straff for sosial dumping og strengere karantene konkurser.

Rødt vil også stå opp for lokalsjukehusene.

– Rødt kommer til å kjempe for lokalsjukehus med akuttkirurgi og fødetilbud. Det handler blant annet om Odda, Narvik og Flekkefjord. Hvis vi legger ned lokalsjukehusene, så gambler vi med den viktigste faktoren i livreddende helsehjelp: Tid. Å få behandling raskt er det ene, mest avgjørende for om man overlever eller ikke. Derfor vil Rødt bruke plassen på Stortinget til å kjempe for lokalsykehusene, sier Moxnes.

– Det snakkes ofte om at vi må ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter lommeboka, men like viktig er det å ha et helsevesen som ikke sorterer folk etter postnummer.

Følg landsmøtet på rødt.no og under hashtaggen #RødtLM i sosiale medier.Democracy Now! 2017-03-30 Thursday

Daglige TV-nyheter - Thu, 03/30/2017 - 13:00
Democracy Now! 2017-03-30 Thursday
  • Headlines for March 30, 2017
  • Amnesty: Hundreds of Iraqi Civilians Killed in U.S. Airstrikes After Being Told Not to Flee Mosul
  • Yemen: Trump Expands U.S. Military Role in Saudi War as Yemenis Brace for Famine
  • Iona Craig on What Really Happened When U.S. Navy SEALs Stormed a Yemeni Village, Killing Dozens
  • U.N. Considers a Historic Ban on Nuclear Weapons, But U.S. Leads Boycott of the Talks

Download this show

Nedgang i antibiotikasalget

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 09:10
Antibiotikasalget i Norge har gått ned med 13,5 prosent de siste fem årene, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. 

Seks av ti innvandrere jobber

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 08:29
Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

Gjør antidepressiva mer skade enn nytte?

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 08:08
SSRI-medisiner mot depresjon gjør mer skade enn nytte, mener danske forskere. En ledende norsk psykiater er langt fra imponert over forskningen deres. 

Mektig viking ble begravet med stor hemmelighet

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 08:00
Arkeologene har aldri tidligere sett den typen gravkonstruksjon som en mektig viking ved Hørning på Øst-Jylland i Danmark er begravet i. Graven har antagelig hatt ett eller flere ekstra kamre.

– Likestillingsidealer gjør muslimske kvinner mer religiøse

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 08:00
I møte med idealer om likestilling som en særegen vestlig verdi, har muslimske innvandrerkvinner blitt mer religiøse, mener forsker.

Fant mikroplast i Oslos elver

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 03:00
Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Norske studenter strømmer til Europa

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 03:00
Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Slik kan butikkene hjelpe deg til å velge sunnere

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 03:00
Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Vi er mer fysisk aktive enn før

forskning.no - Thu, 03/30/2017 - 03:00
Voksne i Norge er blitt mer aktive på fritida i løpet av de siste 30 åra. Men klassiske tilbud som idrettslag og bygging av fotballanlegg og idrettshaller har bidratt lite.